KURZY     ICT SLUŽBY     ZÁCHRANA DAT     SERVIS PC     DVD z VHS, Hi8     ORIGINÁLNĚ

ARCHIV :

S PODZIMEM ... (2017)

Přichází čas, kdy naši klienti tráví dost času doma a více usedají ke svým počítačům, většinou notebookům i tabletům. Dlouholeté zkušenosti s naší cílovou skupinou v tomto oboru ukazují, že co klient, to specifický „příběh“.  Üčast v hromadném kurzu často nesplní jeho očekávání, protože doma se věci na monitoru jeví jinak, než na učebně.

Aktuálně tedy nabízíme našim klientům individuální, bezplatné konzultace, kdy žádaná problematika může být demonstrována přímo na jejich notebooku, pokud si jej přinesou s sebou. V rámci této služby bude lektor k dispozici max. 2 zájemcům současně, je tedy vhodné čas konzultace předem telefonicky sjednat – kontakt viz níže.

 

KOMU je služba určena:

Lidem se zdravotním handicapem a důchodcům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové.

 

KDE se konzultace konají:

CIOZP Hradec Králové – PC učebna  [ ADRESA ]

 

TERMÍNY a ČAS konzultací (cca 2 hod.):

Počínaje 1. listopadem (středa) a násl. středy až do odvolání 10 až 12 hod. + 12 až 14 hod.

 

KONTAKT pro sjednání konzultace:

Zdeněk Halamka

Tel.: 607 603631

Prosím volejte v pracovní dny mezi 10:00 a 18:00 hodinou.

______________________________________________________________________________________

 

MODERNÍ UČEBNA pro občany se zdravotním postižením a seniory

Místo: CIOZP,  Jana Černého 8/28, Hradec Králové 

Naše kurzy počítačové gramotnosti vycházejí ze zkušenosti, že ačkoliv účastníci se cítí být pokročilými uživateli, jejich přístup k práci s počítačem je velmi rozdílný. Mimo učebnu se totiž každý ocitá v jiných podmínkách (operační systém, konfigurace uživatelského prostředí, mnohdy „předpotopní“ hardware).  Pro naše klienty hromadných kurzů tedy není efektívní, abychom se zabývali např. specifickými funkcemi Windows 10, ale tím, co lze ovládat v různých hardwarových a softwarových podmínkách pokud možno stejně.

Dnes je již nemyslitelné, aby osobní počítač byl používán bez internetového připojení. Pomocí webového prohlížeče navštěvujeme mnoho stránek a ty jsou vytvářeny tak, aby jejich design nebyl na straně uživatelů ovlivnitelný.

Ve 32  vyučovacích hodinách našeho kurzu si nejprve zopakujeme základy práce s PC, za účelem sjednotit návyky v ovládání klávesnice a myši, práci s textem, okny, soubory a složkami, tj. vše, co již 20 let je stále stejné. Důsledné uplatňování těchto základů je zárukou, že i v prostředí operačního systému Windows-10 se budeme cítit jako doma.

Ve zbývající části kurzu se podíváme na řadu Internetových stránek s užitečnými informacemi, E-mailovým rozhraním, osvědčenými E-shopy, příp. online aplikacemi, přičemž velkou pozornost věnujeme používání rozumu.

______________________________________________________________________________________

 

KONEČNĚ JSTE V DŮCHODU, chystáte se uspořádat rodinné fotografie a videa, ale NEVÍTE, JAK NA TO ?

Naučíme vás, jak s těmito cennými materiály pracovat v počítači - zpracovávat digitální fotografie a videa, skenovat a tak definitivně uchovat staré papírové snímky.

 

Pomůžeme vám s  Windows "osmičkami"  i  "desítkami"

a  S POČÍTAČEM  SI  BUDETE  ROZUMĚT,  JAKO  DŘÍV !

Při zachování hlavního smyslu našich kurzů, tj. výuka ovládání PC od základů, reagujeme na vývoj nejrozšířenějšího operačního systému a jeho poslední verzi Windows-10.  Možná zvládáte práci se staršími verzemi Windows (XP, Vista, 7), avšak uživatelské prostředí "osmiček", nedej Bože posledních "desítek" Vám komplikuje život?

Nenechte si tedy "ujet vlak" a poznejte Windows-8/8.1, nebo 10 z té lepší stránky. To, co již umíte, nebo se tu od základů naučíte, bude pro vás čerstvou motivací pro využívání osobního počítače s Internetem při práci i zábavě.

 

 

Informujte se telefonicky, E-mailem, nebo použijte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 ______________________________________________________________________________________

 

POČÍTAČOVÁ  GRAMOTNOST  ČECHŮ  ...  jak jste na tom Vy ?

 ______________________________________________________________________________________

 

BEZPLATNÉ AKREDITOVANÉ KURZY pro tělesně handicapované občany a seniory

s podporou Statutátního města

 

 ______________________________________________________________________________________

( 01.08.2014 )

Aktuálně:  V roce 2014 již uvedené kurzy finančné podpořeny nebudou. Pro zájemce je připravena individuální nabídka.

 ______________________________________________________________________________________

 ( 20.08.2013 ) 

2013 - ZÁKLADY OBSLUHY PC + "Od XP k Osmičkám ... "

Podpořeno Statutárním městem

Při zachování hlavního smyslu našich kurzů, tj. výuka ovládání PC od základů, reagujeme na vývoj nejrozšířenějšího operačního systému Windows a jeho poslední verzi Windows-8. Některé uživatele osobních počítačů trochu zaskočilo, že ačkoliv přiměřeně zvládají práci se starší verzí Windows (XP, Vista, 7), s prostředím Windows-8 (tzv. Metro) trochu "bojují". Mnohdy ze své pozice vidí věc pesimisticky, nemají chuť učit se zase něco nového. Bohužel, ve světě Internetu to pro ně znamená ustrnutí v komunikaci z okolím, příp. i omezení nalézat možnost společenského, či pracovního uplatnění. 

U nás tedy poznáte Windows-8 z té lepší stránky a to, co již umíte, nebo se zde od základů naučíte vám bude novou motivací pro pokračování ve využívání PC a Internetu.

Rozsah kurzů je 15 vyučovacích hodin, vždy od úterý do pátku  

Telefonické přihlášky přijímáme v pracovních dnech 8:00-9:00 a 14:00-15:00 hod. na telefonním čísle  607 603 631, kde budou rovněž přímo vyučujícím zodpovězeny příp. dotazy.  Těšíme se na vás v naší moderní, bezbariérové učebně.

 ______________________________________________________________________________________

( 25.08.2012 )

2012 - KURZY PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM a SENIORY

podpořeno Statutárním městem

Moderní bezbariérová učebna Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje opět přivítá zájemce o výuku práce na počítači z řad seniorů a osob se zdravotním handicapem. Pod vedením zkušeného lektora se naučíte základní principy práce s osobními počítači tak, abyste dokázali získané vědomosti příp. sami rozvíjet. 15 hodinové kurzy probíhají ve čtyřdenních turnusech, vždy od úterý do pátku mezi 10:00 – 14:00 hod.  [Rozvrh hodin]

PŘIHLÁSIT se lze TELEFONICKY v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hod. na telefonním čísle 607 603 631.

NÁZEV

Základy obsluhy osobního počítače, Internet a elektronická komunikace

ROZSAH

15 lekcí á 45 minut  ( úterý až pátek ... 10:00 -13:45 )

ROZVRH v MS Excel

ZAHÁJENÍ

Každé úterý za podmínky minimálního počtu 8 přihlášených účastníků

ADRESA

Učebna (max.12 míst) - dveře č. 51,  Pospíšilova 365, 500 03 HK    viz  ZDE

PŘIHLÁŠKY

Telefonicky v pracovních dnech  10:00 - 12:00 hodin,   tel.: 607 603 631 

CENA

ZDARMA

 

( 05.09.2011 )

2011 - KURZY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Základy + zaměření na Internet a multimédia

I v roce 2011 Statutární město Hradec Králové podpořilo zvyšování počítačové gramotnosti svých obyvatel. Pro královéhradecké seniory a občany se zdravotním postižením jsou opět připraveny BEZPLATNÉ POČÍTAČOVÉ KURZY, v sídle Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje na Pospíšilově třídě č. 365 (zadní budova mezi Gymn. Boženy Němcové a Střední průmyslovou školou stavební). V moderní učebně vybavené Notebooky se systémem Windows 7 se zájemci pod vedením lektora naučí počítačovým základům, posléze komunikaci prostřednictvím Internetu a přiměřeně dle schopností  pracovat s textem, zvukem, videem a fotografiemi. Kurzy v rozsahu 20 hodin jsou dvoutýdenní, s výukou ve všedních dnech od 10 do 15 hodin, kromě pondělků. Termíny zahájení  (vždy v úterý): 4. a 18. října a 1.15.29. listopadu 2011.

_________________________________________________________________________________

( 15.09.2010 )

2010 - BEZPLATNÉ KURZY PRÁCE NA PC

Statutární město Hradec Králové a královéhradecké Centrum pro zdravotně postižené pořádají již 3. ročník akce zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti spoluobčanů se zdravotním postižením. Lidé z uvedené cílové skupiny vč. invalidních důchodců, pokud trvale bydlí v Hradci Králové, mají jedinečnou možnost (zřejmě již naposled zdarma) naučit se základům, či využít poradenství pro různorodou práci s osobním počítačem. K těmto účelům byla za podpory Města Hradec Králové dovybavena nová učebna, skýtající lepší možnosti pro individuální přístup k jednotlivcům, kteří stále trpí určitou bázní před virtuálním světem počítačů a Internetu. Právě tento fenomén však může významně napomoci k jejich začlenění do společnosti a mezi standardní uživatele PC, kterých dle průzkumů je již cca 65% z celkové české populace. Tento projekt je určen i zájemcům s motivací uplatnit se na trhu práce. Ti mohou zdarma absolvovat rekvalifikační kurz se závěrečnou zkouškou a získat celostátně platné certifikované osvědčení.

Všichni jsou vítáni kterékoliv ÚTERÝ, nebo ČTVRTEK od 10:00 do 16:00 hodin v učebně na adrese Pospíšilova 365 v Hradci Králové (přízemí novější přístavby za tzv. "Hluchákem" - vchod z boku, od SŠ stavební), kde mimo operativního poradenství bude možno domluvit konkrétní rozvrhy hodin dle potřeb, ovšem pouze do naplnění omezené kapacity kurzů a s termínem ukončení NEJPOZDĚJI do 16.12.2010.

S příp. dotazy se obracejte na tel. 607 603631, nebo E-mail: integrum@email.cz

 
 ______________________________________________________________________________________

( 01.04.2010 )

Kurzy počítačové gramotnosti pro osoby se zdravotním postižením - 2010:

Po realizovaných kurzech v minulosti (2008 + 2009) je poptávka po speciální výuce PC gramotnosti stále aktuální. Pro uvedenou cílovou skupinu se osvědčila metodika preferující individuální přístup před striktními učebními osnovami, což je v mnoha případech také jediný způsob, jak některé jedince zbavit obav z virtuálního prostředí a napomoci jejich začlenění mezi standartní uživatele PC, kteří dle řady průzkumů tvoří již cca 65% celkové české populace. Tento trend je dán tím, že osvojování počítačové gramotnosti již není spojeno s neobvyklými fenomény, ale stalo se standardní součástí vzdělávacího procesu.
Loňské kurzy "Notebook a Windows 7" nabízely možnost navázat na obecné znalosti v PC gramotnosti. Letošní nabídka reaguje na opětovný zájem o výuku základů práce na PC, s rychlejším přechodem na praktické využití Internetu a On-line aplikací (internetové bankovnictví, sdílení informací v sociálních sítích, komunikace s úřady a j.). Tradičně menší zájem lze očekávat o akreditovaný rekvalifikační kurz zakončený závěrečnou zkouškou (41 hod.), který v naší nabídce přesto ani tentokrát nebude chybět.

Předpokládaný termín zahájení kurzů je září 2010, cílové skupiny a veřejnost budou informovány s předstihem na těchto stránkách a v královéhradeckých novinách 
Radnice
_________________________________________________________________________________

( 30.11.2009 )

2009 - Za podpory Statutárního města Hradec Králové byl realizován již 2. ročník série bezplatných PC kurzů pro královéhradecké občany se zdravotním handicapem.


Možnost komunikovat pomocí osobního počítače a Internetu znamená právě pro tyto občany mnohem víc, než si zdravý člověk dokáže představit. V rámci akce mají zájemci mj. možnost absolvovat 40-ti hodinový rekvalifikační kurz ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE a po úspěšné závěrečné zkoušce získat Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Vzhledem ke zdravotnímu handicapu, ne všichni mají ambice, nebo potřebu takový kurz bezchybně zvládnout, mnohem přínosnější je pro ně skutečnost, že se zorientují v té oblasti PC gramotnosti, která jim poskytne možnost seberealizace, zvýšení sebevědomí a zkvalitnění osobního života. Protože aktuálně jsme svědky boomu v používání přenosných počítačů, připravili jsme 15-ti hodinový vzdělávací modul, nazvaný "NOTEBOOK + WINDOWS 7" (viz NABÍDKA).

POHLED  DO  UČEBNY  PŘI  VÝUCE  DLE  ROZVRHU  (kurz B5 / d)

 

TERMÍNY  VÝUKY,  PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Kurz "Notebook + Windows 7" (5 x 3 hod. denně 10:00 - 12:45)
1. turnus       21.09. - 25.09.09
2.                 05.10. - 09.10.09
3.                 12.10. - 16.10.09
4.                 19.10. - 23.10.09
5.                 02.11. - 06.11.09
6.                 09.11. - 13.11.09   ...  definitivní rozvrh hodin se však může lišit.

Kurz "Rekvalifikace - Základy obsluhy PC" (40 hod. + závěrečná zkouška)
- rozvrh byl stanoven až dle počtu přihlášených,
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY byly přijímány telefonicky v prac. dnech 8:00-14:00 na tel.  495 538 867, zájemci byli požádáni o údaje: Jméno a příjmení, adresa, telefon a info o zdravotním postižení.

_________________________________________________________________________________

Průběžně jsme registrovali další zájemce, které nebylo možno zařadit z důvodu naplnění kapacity kurzů. Proto již připravujeme obdobnou akci také na rok 2010. 

Tel. kontakt pro veškeré dotazy:  607 603 631

 

>|<