INTEGRUM, zapsaný spolek (původně občanské sdružení)        IČO: 26983851

Poslání a činnost :

Integrace osob se zdravotním postižením a seniorů do informační společnosti prostřednictvím poradenství, servisu a vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti ze stanov ) .

V rámci podporovaných projektů a také díky darům pomáháme s ICT problematikou lidem v obtížné situaci, kdy smyslem je též posílení jejich víry ve vlastní schopnosti a návrat k sebedůvěře. Vážíme si dlouhodobé spolupráce, vyplývající mj. z oboustranně dobrých zkušeností.  

>|< integrum   je registrovaná ochranná známka (UPV-ČR, č. spisu 516332)

 

Historie :

1997 - ICT servis spojený s poradenstvím při uživatelské práci na PC (Windows, MS-Office, účetnictví aj.), 1999 - Akreditace MŠMT ke vzdělávací činnosti, individuální kurzy základů obsluhy PC, 2003 - Rozšíření o službu zavádění Internetových připojení - tehdy ADSL, 2004 - Založení občanského sdružení ( MVČR VS/1-1/59370/04-R ), 2014 - Transformace na spolek dle Zák. č. 90/2012 Sb. 

__________________________________________________________________

 

SÍDLO, KORESP. ADRESA  spolku (dříve sdružení) :

Družstevní 420,   500 02 Hradec Králové

(LOKACE, MAPA)

__________________________________________________________________

 

LIDÉ :

 

    Zdeněk Halamka - statutární zástupce, předseda

 

        František Staněk - místopředseda

 

 

>|<